Tervis on mitmemõõtmeline ning sisaldab endas mitte ainult füüsilist heaolu (positiivne kehatunnetus, haigussümptomite puudumine) ja psühholoogilist heaolu (rõõm, õnnetunne, rahulolu eluga), vaid ka tegutsemisvõimet, eneseteostusvõimet ja elu mõtte tunnetust.

Tervis ei ole elamise eesmärk, vaid igapäevase elu vahend. See on positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse ning füüsilisi võimeid.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist (WHO 1986).

Raplamaal on tervise edendamisega Rapla Maavalitsuse tasandil tegeletud aastast 1995. Maavalitsus on olnud vahelüliks  Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi ning kohalike võrgustike ning siht- ja sidusrühmade vahel viies ellu riiklikke terviseprogramme ja terviseprojekte.

Tervise ja turvalisuse edendamist juhivad  maakonnas maavanemat nõustav tervisenõukogu, traumanõukogu ja turvalisuse nõukogu. Kõikides kohalikes omavalitsustes tegutsevad tervisenõukogud.

Peamine tervisedendusalane dokument on maakonna terviseprofiil, kõikidel omavalitsustel on olemas samuti terviseprofiilid.

Rapla maakonna tervisedenduse spetsialist on Ülle Laasner (aastast 1999).

EESTI TERVISEDENDUSE ÜHINGU PROJEKTI
“Raplamaa elanike terviseinfo projekt” 
TOETAB MAAELU EDENDAMISE PROGRAMM LEADER JA RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU
rapla-leader-logoLeader uus logo     el_leader