Tervis on mitmemõõtmeline ning sisaldab endas mitte ainult füüsilist heaolu (positiivne kehatunnetus, haigussümptomite puudumine) ja psühholoogilist heaolu (rõõm, õnnetunne, rahulolu eluga), vaid ka tegutsemisvõimet, eneseteostusvõimet ja elu mõtte tunnetust.

Tervis ei ole elamise eesmärk, vaid igapäevase elu vahend. See on positiivne mõiste, mis toonitab sotsiaalseid ja individuaalseid ressursse ning füüsilisi võimeid.

Tervise edendamine on protsess, mis võimaldab inimestel suurendada kontrolli oma tervise üle ning tugevdada seeläbi oma tervist (WHO 1986).

Raplamaal on tervise edendamisega Rapla Maavalitsuse tasandil tegeletud aastast 1995. Maavalitsus on olnud vahelüliks  Sotsiaalministeeriumi ja Tervise Arengu Instituudi ning kohalike võrgustike ning siht- ja sidusrühmade vahel viies ellu riiklikke terviseprogramme ja terviseprojekte. Alates 2018. aastast on tervisedendaja ametikoht Raplamaa Omavalitsuste Liidu all. Raplamaa tervisedendaja on Ülle Laasner.

Tervise ja turvalisuse edendamist juhivad  maakonnas  turvalisuse nõukogu, tervisenõukogu ja uimastiennetusnõukogu.  Kõikides kohalikes omavalitsustes on loodud tervisemeeskonnad.

Peamine tervisedendusalane dokument on maakonna terviseprofiil.

MTÜ Raplatervis on maakonna tervise- ja uimastiennetusnõukogu liikmetest koondunud kolmanda sektori ühing.