Üleriigiline tervisenõukogude 13. suvekool Kurgjärvel

23.-24. augustil 2022.a. toimub Kurgjärve spordibaasis 13. korda üleriigiline tervisenõukogude suvekool.

Sel aastal on fookuses vaimse tervise teemad, millele pühendutakse esimesel päeval. Teisel päeval kohtutakse erinevate ministeeriumite esindajatega ning leitakse parimad võimalused koostööks ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Esimest päeva korraldavad Aivar Simmermann (Moreno Keskus)  ning Sirje Rass ning teist päeva veab eest Elo Paap (OÜ HeaOle).

Suvekooli korraldab MTÜ Raplatervis.

KAUNIS KUTSE ON SIIN!