Tunnustame Raplamaa Sotsiaal-, Noorsootöö ja Tervisevaldkonna inimesi!

Rapla maavanem ja Rapla maakonna tervisenõukogu kuulutavad välja konkursi Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö ja tervisevaldkonna auhindade väljaandmiseks.

Rapla maakonna sotsiaal-, noorsootöö ja tervisevaldkonna auhindadega autasustatakse ühte üksikisikut või kollektiivi (organisatsioon, asutus), kes on:

– märkimisväärselt kaasa aidanud Raplamaal rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö- valdkonna edendamisel, panustanud arendamisele ja oma tegevusega väärtustanud inimeste heaolu kogukonnas;

–  ja/või kujundanud ja väärtustanud tervisesõbralikku elukeskkonda maakonnas;

–  ja/või algatanud ja ellu viinud silmapaistvaid valdkondlikke toetavaid tegevusi;

– ja/või pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise, sotsiaalhoolekande ja noorsootöö valdkonnas;

– ja/või algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil.

Auhinnad antakse välja igal aastal kolmes valdkonnas:

  • tervisevaldkond (tervishoiutöötajad; ennetus- ja edendustöö spetsialistid, sh nõustajad; vabatahtlikud jt);
  • sotsiaalvaldkond (sotsiaaltöötajad, sh lastekaitsetöötajad ja sotsiaalpedagoogid; hoolekandetöötajad, puuetega inimestega töötajad; vabatahtlikud jt);
  • noorsootöövaldkond (erinoorsootöö, noorte huvihariduse ja huvitegevuse, noorte teavitamise, noorte nõustamise, noorsoo – uuringute, noorte tervistava ja arendava puhkuse, noorte töökasvatuse, rahvusvahelise noorsootöö või noorte osalusega tegelevad spetsialistid).
  1. aasta on Raplamaal pühendatud laste ja noorte tervisele. Eriti on oodatud laste ja noortega tegelevat inimeste märkamine ja esitamine.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada komisjonile (aadressil Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla või e-kirjaga aadressil info@rapla.maavalitsus.ee) hiljemalt 30. septembriks 2016.a..

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:

  • kandidaadi nime ja elukohta
  • töökohta ja ametit
  • kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldusi (kuni 1 A4 lehekülg)
  • ettepaneku tegija nime, elu- ja töökohta, ametit, allkirja
Tunnustustseremoonia toimub Raplamaa  XIX tervisedenduse konverentsil 25. oktoobril 2016 Märjamaa rahvamajas.