„Suitsuprii klassi” korraldamise veeretamine koolide õlule tapab kogu projekti

TERVISE ARENGU INSTITUUT (TAI) SOOVIB, ET KONKURSSI „SUITSUPRII KLASS” HAKKAKSID KORRALDAMA KOOLID ISE, KUID KOOLID SEDA KOORMAT KANDA EI VÕTA.

PRIIT PÄRNAPUU, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni eriala 2. aasta üliõpilane

TAI teatas päev enne tänavuse õppeaasta algust, et lõpetab kolme tervislikke eluviise edendava noorteprojekti korraldamise. Projektide TEIP ja „Söögivahetund” kõrval teatas TAI 15-aastase ajalooga „Suitsuprii klassi” lõpetamisest, ehkki seda projekti alustas mullu ligi 14 000 õpilast, kellest jõudis edukalt lõpuni ligi 12 000.
Ehkki täpne ülesehitus on aastatega muutunud, oli „Suitsuprii klass” konkurss, kus õpilased kinnitasid allkirjaga, et võistlusperioodil klassist keegi suitsu ei tee. Nende klasside vahel, kes suutsid lubadust viie kuu jooksul täita, loosis TAI välja auhinnad. Eelmisel aastal osalesid konkursil 4.-9. klassi õpilased. Alustanud 850 klassist täitis oma lubaduse 727.

TAI LIIGUB UUTE PROJEKTIDE JUURDE

Konkurssi korraldas TAI mittenakkushaiguste ennetamise osakond, mille juhataja Anneli Sammel selgitas, et TAI on eelkõige arendusasutus, mis projektide eduka käivitamise järel liigub edasi riskikäitumise uute ennetamisviiside leidmise juurde. Sammeli sõnul leidiski TAI nüüd, et nende töö on tehtud, „Suitsuprii klassiga” saavad ja oskavad koolid ka ise jätkata ning TAI-l on aeg pühenduda uutele projektidele. Millised need on, pole Sammeli sõnul veel selge, kuid plaanis on projektide väljatöötamisse kaasata ka noori endid.
Seega peaksid edaspidi „Suitsupriid klassi” korraldama koolid ise. Kuid kas nad saavad ilma TAI toetuseta hakkama? Need, kes TAI kujutluses peaksid „Suitsuprii klassi” edasi korraldama, nimetavad vähemalt kahte asjaolu, mis ei võimalda neil projektiga jätkata.

MAAKONNA TERVISEEDENDAJATE AMETIKOHAD KAOVAD

TAI otsustas „Suitsuprii klassiga” lõpetada ajal, mil kaovad ka maavalitsused ning ühes nendega terviseedendajate ametikohad. Kuidas haldusreformi käigus tekkivates uutes omavalitsustes koolide ja omavalitsuste koostöö ja tervise edendamine välja nägema hakkab, on praegu paljudes maakondades veel lahtine.
Rapla maavalitsuse terviseedenduse spetsialist ja Raplamaa koolide „Suitsuprii klassi” kontaktisik Ülle Laasner: „Keegi meist ei tea, mis edasi saab. Arutasime oma tervisenõukoguga viimasel koosolekul, et tahaks „Suitsuprii klassiga” jätkata, kuid meie vastutada ei ole enam midagi.”
Laasner ei ole lihtsalt üks paljudest maakondlikest terviseedendajatest, vaid 18-aastase ajalooga „Suitsuprii klassi” korraldaja, ehkki projekt ise on vaid 15 aastat vana. „Tegin aastal 2000 Rapla Vesiroosi gümnaasiumi õpetajana nädalase suitsuprii klassi võistluse, mis oli tol ajal nii suur sensatsioon, et kohale tulid ka „Pealtnägija” tegijad Mihkel Kärmas ja Vahur Kersna,” kirjeldas Laasner omaalgatuslikku „Suitsuprii klassi” korraldamist.
Ka Tartu maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialisti ja „Suitsuprii klassi” kontaktisiku Tartu maakonnas Lea Sauli sõnul on kõik nii õhus, kui vähegi olla saab. „Seoses haldusreformiga lähevad paljud meie tublid ja pikaajalise kogemusega terviseedendajad teisele töömaale.” Sauli hinnangul on haldusreformil sedavõrd suur mõju, et „Suitsuprii klass” lõpeb oma pikast ajaloost ja rohkest osavõtust hoolimata.
Maakondlike terviseedendajate olulisust „Suitsuprii klassi” korraldamisel kinnitas TAI esindaja Sammel. Tema hinnangul selgineb olukord uute piiridega valdades peagi ning terviseedenduse vallas tekib uus koostööformaat.
Maavalitsuste kadumises ei näe erilist probleemi ka Lääne maakonna terviseedendaja ja „Suitsuprii klassi” kontaktisik Läänemaal Hele Leek-Ambur. „Ega siis reformiga pole kaotatud omavalitsusi ja inimesi nendes. Et toimub reform, ei tähenda, et terviseedenduse töö jääks kuidagi soiku. Vastupidi, see utsitab võrgustikke senisest enam koostööle.”
Harju maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist ja „Suitsuprii klassi” kontaktisik Harju maakonnas Kerli Tamm rääkis samuti muutustest pigem positiivses kui negatiivses võtmes. Ta küll tunnistas, et praegu on tegevuste kavandamine soiku jäänud, sest maavalitsuse soovidel pole enam kaalu, kuid lisas: „Kuigi kõik ei ole veel paigas, usun, et kindlasti suudetakse nii riigi kui ka omavalitsuse tasandil luua uusi edukaid noorte tervist toetavaid süsteeme.”

TAI OLI ENAMAT KUI KONKURSI VÄLJAKUULUTAJA

Piirkondade ja koolide kontaktisikud kirjeldasid TAI osa „Suitsuprii klassi” senises korralduses suuremana, kui TAI seda ise tajub.
Sammel kirjeldas TAI osa „Suitsuprii klassi” senises korralduses järgmiselt: „TAI on „Suitsuprii klassi” korraldamisel olnud projekti alguse väljakuulutaja ja andnud juhtnööre. „Suitsuprii klassi” võistlusperioodi lõppedes võttis TAI kokku statistika ning loosis välja maakondlikud auhinnad. Tegelikult saavad ja oskavad seda kõike teha koolid ise.”
Tartu Tamme kooli sotsiaalpedagoogi Liina Lüüsi sõnul andis just klasside ja koolide ülesus projektile suure meedia tähelepanu, sidus õpilasi kohustusega mitte suitsetada, utsitas õpetajaid kaasa lööma ja tagas rahastuse.
Tartu linna tervishoiuteenistuse tervisespetsialisti ja „Suitsuprii klassi” kontaktisik Tartu linnas Ülle Prommik ütles, et „Suitsuprii klass” oli TAI projekt ning rangelt võttes ei tohiks tema isegi „Suitsuprii klassi” logo kasutada.
Harju maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist Kerli Tamm: „Koolidele on olnud olulised nii TAI rahapanus, maakondlikud auhinnad kui ka riiklik ning maakondlik meediakajastus.” Tema sõnul olid rahalised loosiauhinnad õpilastele väga suur motivaator.
Anneli Sammel ei nõustunud hinnangutega, nagu oleks TAI osalus tingimata tarvilik. Tema sõnul vähendab selliste projektide otsene juhtimine riigi tasandil kohapealset initsiatiivi. „See projekt on kindlasti seda tõhusam, mida koolikesksemalt seda ellu viiakse,” ütles Sammel. „Projekti mõte oli eeskätt kasvatada laste vastutustunnet oma klassi ees. Vastutust kogu ühiskonna ees on lastelt ehk liiga palju oodata.”
Saaremaa terviseedenduse peaspetsialist Imbi Jäe lisab: „Riiklikult oli see kampaania hea algatus käitumuslikele pahedele tähelepanu juhtimiseks, kuid on väga mõistlik kasutada riigi raha nüüd uute metoodikate välja töötamiseks ja juurutamiseks. Aeg peaks olema sealmaal, et kohalikud omavalitsused, koolid ja lapsevanemad võtaksid selle vastutuse enda kanda.”