Laste ja noorte tervisekonverentsi ajakava

esf-turva

25. oktoobril Märjamaa rahvamajas

9.30   Kogunemine, terehommikustkohv

10.00   Avakõne maavanemalt

10.05.  Päeva sissejuhatus- Raplamaa noortekogu noored

10.10   Kuidas kasvab tervem ja parem põlvkond
Kristjan Port, Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi direktor

10.50   Laste (eri)vajaduste varane märkamine, Viivi Neare, PhD, eripedagoog

11.30   Laste probleemid tänasel päeval
dr Lagle Suurorg, MD ,PhD Tallinna Lastehaigla kvaliteediteenistuse juhataja, pediaater

12.10 Lõuna (eriti maitsev)

13.00   Töötoad

Toitumine, suutervis

Moderaator
Riina Meidla

Turvalisus

Moderaator
Ülle Laasner

Liikumine

Moderaator
Aune Kähär

Vaimne tervis

Moderaator
Pilvi Pregel

13.00 Tervislik toitumine

Prof Raivo Vokk, TTÜ toiduainete Instituudi toiduteaduse õppetooli juhataja

Perevägivalda kogenud noored

Ruti Heinpõld, Sotsiaalkindlustusamet Ohvriabiüksuse peaspetsialist

Mehed, kes ei kõlba sõjaväkke

Martin Herem, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem kolonel

Nutiseadmete kasutamisega seotud enamlevinud probleemid

Eda Leesalu, koolipsühholoog, TÜ Haapsalu Kolledži  II kursuse tervisejuht

 13.30 Lasteaia- ja koolitoidu järelvalvest Raplamaal (2015-2016)

Anne Kersna, Kehtna Kutsehariduskeskus, toitlustusvaldkonna juht

Mürgistuste vältimise kuldreeglid

Mare Oder, mürgistusinfo spetsialist

Rühihäired ja spordivigastused, liikumisvõimalused vabastatud lastele

Meelika Ebrok, Rapla Maakonnahaigla füsioterapeut

Seksuaalteemad – miks, kellele, kuidas?

Sirle Blumberg, MTÜ Living for Tomorrow juhataja

 14.00 Hambasõbralik toitumine

Dr Marek Vink, Eesti Hambaarstide Liidu president

Alkoholi mõju ajule, Efect programmist lapsevanematele

Triin Sokk, TAI vanemspetsialist

Ujumisoskus ja selle omandamise võimalused

Helen Link, Eesti Ujumisliit, ujumise algõpetuse projektijuht

Lahutusest ja selle mõjust lastele

Liivia Vacht, eripedagoog/lepitaja

 14.30 Ülekaaluliste laste toitumis- ja liikumis-harjumuste muutmine, võlud ja valud

Kristin Salupuu, TAI, Eestis esimese kutsetunnistuse saanud toitumisnõustaja

Tubakatoodete ja alkoholi kättesaadavus alaealistele

Maian Kesküll, Kromel Kruusmann, Raplamaa noortekogu liikmed

Hakkamasaamine eksimise korral

Toomas Tõnisson, ellujäämise instruktor

Seksuaalne väärkohtlemine

Brit Tammiste , Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik

15.00   Kanep ja sellega seonduvad müüdid ja tõelisus
            Kaido Kõplas, Lääne prefekt

15.30 „Kohvipaus“ ( midagi mõnusat hamba alla)

16.00  Tunnustamine:
Raplamaa tervisedendaja 2016
Raplamaa sotsiaaltöötaja 2016
Raplamaa noorsootöötaja 2016

Parim lasteaiatoit 2016
Tervisliku taldrikutäie fotokonkursi võitjad

17.00 Lõpetamine, pidutort ja kohv

Rahvamaja ruumides toimub  minimess:

Tervise Arengu Instituut

Rapla politseijaoskond

Märjamaa päästekomando

Maanteeamet

Eesti Punane Rist

Näidis koolipuhvet  (Märjamaa Gümnaasium)

„Aga mina“ MTÜ

Rajaleidja

Ellujäämisvahendid kriisiolukorras

Ekstreemspordivahendid

Võimalus külastada Märjamaa uut noortekeskust

Kinos „Helk“ põnevad lühifilmid

Toitlustab: Thea Rahuoja Jorru kohvik

Projekti nimetus: Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine
Toetatav tegevus 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks
SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003