RAPLAMAA TERVISEDENDAJA

Raplamaa tervisedendaja 2017 on Valdo Jänes

Valdo Jänes on tegutsenud kogu oma teadliku elu Raplamail liiklusohutuse valdkonnas alustades Autobaasi aegadest 80.ndatel. 90ndate esimesel poolel  töötas ta  Riikliku Liiklusohutusameti Rapla maakonna peainspektorina, seejärel jätkus tema töö Rapla Teedevalituses liiklusohutuse sektori juhatajana  ja  Rapla Teedevalitsuse liiklusohutuse spetsialistina. 2005. aastast  töötas ta Põhja Regionaalse Maanteeameti liikluskorralduse ja ohutuse osakonna peaspetsialistina ning 2009. aastast on tema põhiliseks valdkonnaks liikluskorraldus.
Valdot on alati huvitanud liiklusõnnetuste olemus, ta on analüüsinud nende põhjusi lisaks ametlikule infole ka kõrvaltegurite seisuskohast – näiteks aastaaegadest, ilmastikust, kuufaasidest, nädalapäevadest ja kellaaegadest lähtuvalt. Ta on olnud asendamatu statistika analüüsija maakonna terviseprofiilide koostamisel aastast 2005.
Rapla maakonna traumanõukogu liige on Valdo Jänes olnud selle loomisest peale – aastast 1998. Erinevad jalgratta koolitused ulatuvad oma algusaastatelt samuti 90.ndatesse (Kaks ratast, üks elu, Vigurvänt jt). Valdo on ka ohutusprojekti „Kaitse end ja aita teist“  Raplamaale tooja.  Ta on aastaid koolitanud lapsi ohutult liiklema, viinud läbi programme lasteasutustes, tema konsulteerimisel on loodud maakonda koolieelikute interaktiivne etendus „Õpin tänaval liiklema“, mis  toimib aastast 2001.Ta on senimaani Maanteeameti liiklusohutus-käepikendus Raplas, kuigi tööülesanded on tal  liikluskorralduse alal.
Valdo peab väga lugu spordist ja tervislikest eluviisidest. 2004. aastal sai alguse projekt „Rattaga Raplamaal“, mis koondab rattamatkahuvilisi ning kellega koos on välja töötatud paarkümmend matkamarsruuti Raplamaal.
Ei ole vist Raplamaal ühtegi inimest, kes ei teaks, kes on Valdo Jänes! Valdo rahulik hääl ütleb iga kohtumise lõpus: ohutut liiklemist! Ja iga tema kirja lõpus seisab signatuurina – ohutut liiklemist! Ta ise on äärmiselt eeskujulik liikleja nii jalakäija kui autojuhina.
 
2017 nominendid:
Aivo Sildvee – Kaiu Vallavalitsuse spordi- ja tervisedenduse spetsialist
Tiina Mägi – Raplamaa Haigla arst
Inna Laanmets – Kohila Vallavaltisuse arendusnõunik
Milvi Kangur – eakate tervise edendaja

Raplamaa tervisedendaja 2016 on dr Helle Merisalu

Doktor Helle Merisalu töötab lastearstina Raplamaa haiglas alates 1971.aasta septembrist; seega on ta olnud Rapla lastearst juba 45 aastat !
Doktor Merisalu alustas jaoskonna pediaatria ja alates 1979.aastast oli väga pikka aega haigla lasteosakonna juhataja.
Helle Merisalu on ravinud ja aidanud tervistuda väga-väga paljudel lastel, samaaegselt olnud toeks ja nõustajaks lastevanematele; ning konsultant-lastearstiks haigla kolleegidele.
Oma pika ja väärika töökarjääri jooksul on Helle Merisalu seisnud laste tervise ja heaolu eest. Terved põlvkonnad Raplamaal on sirgunud hea lastearsti näpunäidete kohaselt. Laste hea tervise ja arengu nimel on Helle alati koostöövalmis võrgustiku partneritega. Helle Merisalu on silmapaistev tervislike eluviiside propageerija näidates isiklikku eeskuju.
Helle Merisalu on oma tööd lastearstina teinud pühendunult ja südamega, kaasates kolleege arstide, õdede ja abipersonali hulgast. Ta on jäänud austavaks kõigi suhtes ja otsinud lahendusi ka kõige keerulisemates oludes.

helle-merisalu

2016 nominendid:
Stella Kuusemets, ratsutamistreener
Anne Kersna, toitlustuse edendaja
Meelika Ebrok, füsioterapeut
Viivi Helene Kesküla, apteeker
Reet Tiisaar, kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja

Raplamaa tervisedendaja 2015 on Õie Kopli-Mäekivi

Õie Kopli on olnud Raplamaal päästevaldkonna ennetustöötaja ligi 8 aastat. Õiet võib julgelt pidada päästealase ennetustöövõrgustiku loojaks Raplamaal, ta jõudis  enda ümber moodustada nii kutselistest kui ka vabatahtlikest päästjatest suurepärase ennetusmeelse koostöövõrgustiku ning ühiste pingutuste tulemusel on suudetud aastate jooksul alustada ja läbi viia mitmeid tänaseks üle-Eestilisi projekte. „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) projekt ja maakondlik ohutuspäev on kõige suurejoonelisemad  näited sellest, mida ta on aastaid ise vedanud ning aidanud kaasa oma ideedega nende paremaks muutmisel.

KEAT ohutusprojekt, mis seisneb kõikides koolides koolituste läbiviimisega ning mis päädib igal suvel ohutuslaagriga 120-le lapsele, on Eestis olnud üks edumeelsemaid. Raplamaa KEAT laagrid olid aastaid 4-päevased (alates 2014 on laagrid lühenenud). Mujal maakondades on laagrid olnud 1-2 päevased.

Maakondlikud ohutuspäevad on toimunud Raplas, Kohilas ja Kehtnas. Eakate ohutuspäevade läbiviija on ta samuti olnud aastaid (Kehtnas, Raplas, Järvakandis, Märjamaal). Eakatele mõtles Õie välja näitemängu, mida on esitatud eakate ohutuspäevadel ja need on olnud nii menukad, et politsei ja pääste „näitetrupp“ on käinud seda etendamas üle Eesti. Õie on kirjutanud selle aja jooksul kaks näidendistsenaariumit.

Lisaks on Õie olnud aastaid Päästeala noortelaagri meeskonna liige erinevates rollides.

Õie lõpetas 2015. aasta kevadel töösuhted päästevaldkonnaga ning on nüüd uues ametis – Politsei- ja Piirivalveametis noorsoopolitseinikuna.

Õie on töötaja ning kolleeg, kellel jätkub alati häid mõtteid ja uusi ideid ning leiab alati võimaluse kuidas olukord lahendada nii, et asjad saaksid tehtud. Õie on kolleegide sõnul särav ja rõõmsameelne ning ääretult suure töövõimega.

Õie on aastast 2008 olnud Rapla maakonna traumanõukogu aktiivne liige.

Õie Edendajad 2015

Raplamaa tervisedendaja 2014 on Riina Meidla

Raplamaa tervisedendaja 2013 on Pilvi Pregel

Raplamaa tervisedendaja 2012 on Krista Pinka

Raplamaa tervisedendaja 2011 on Aili Laasner