RAPLAMAA TERVISE JA TURVALISUSE EDENDAJA

 


Raplamaa tervise ja turvalisuse edendaja 2019 – Marko Matson
Marko Matson on peale oma põhitöö Järvakandi päästekomando pealikuna kohaliku terviseraja haldaja. Ta tegeleb rajaga aastaringselt, suvehooajal niitmis ja hooldamistööd, talvel suusaradade valmistus. Rajal toimub traditsiooniliselt mitmeid võistlusi ja üritusi, mille juures on Marko korraldajatele heaks partneriks.
Käesoleval aastal on Järvakandi terviserajal toimunud lisaks mitmeid maakondliku ja vabariikliku tähtsusega suurvõistlusi ja rahvaspordiüritusi – Eesti Murdmaajooksu Meistrivõistlused, Tupiku Igamehe Maastikumaraton TIMM, Raplamaa discgolfi meistrivõistlused ja vibuvõistlus Järvakandi Open 2019.
Nende ürituste toimumine on olnud võimalik tänu rajameistri erilisele suurele panusele ning lugematutele töötundidele. Järvakandi terviserajast on 2019. aastaks saanud silmapaistev maakondliku tähtsusega spordiobjekt.
Nominendid:
Viljo Sinikas – Suurepärane korvpallitreener ja armastatud kehalise kasvatuse õpetaja , esitaja: Jaak Karp, Rapla Korvpallikooli tegevjuht
Naiskodukaitse Rapla ringkonna Märjamaa jaoskond Märjamaal seikluspäevade, matkade ja tegevuste korraldaja nii kogukonnale kui noortele, esitaja Trrin Põri, Märjamaa noortekeskuse juhataja. Auhinna võtab vastu Evelyn Gold,
Marje Nahkur50 aastat Raplas armastatud hambaarstina tegutsemist, esitaja Silvi Ojamuru, Raplamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht
Anabell Kinkar Tervise- ja sporditöö edendaja Rapla vallas, esitaja: kolleegid Rapla Vallavalitsusest
Sven Murula, Lastekaitsja Rapla vallas, esitaja: kolleegid Rapla Vallavalitsusest
Adila-Pihali külad Tervisepäevade korraldajad Kohila vallas, kogukonnaelu edendajad, esitaja Väino Maasalu Kohila valla sotsiaalnõunik. Auhinna võtavad vastu külaelu eestvedajad Mariann Saar, Kaisa Högren
Triin Tähtla Kauaaegne turvalisuse edendaja Raplamaal, politseinike seas tervise edendamise eeskuju ja kaasatõmbaja, esitaja Elle Tikki,
Meelis Remmel, Päästealase ennetustegevuse tegija Märjamaa vallas ja seda eelkõige suunitlusega lastele ning noortele, auhinna võtab vastu Merlin Suurna, Märjamaa vallavanem

Raplamaa tervise ja turvalisuse edendaja 2018 – Rapla politseijaoskond
Lääne prefektuuri Rapla politseijaoskonna algatusel alustati 2015.a. lõpus ennetus-programmiga „Turvaline kodukant“, mille raames toimuvad Raplamaa erinevates kantides ja külades kohtumised, kuhu kaasatakse kohalik kogukond, kes kaardistab kanti puudutavad olulised turvalisusega seonduvad probleemid ja pakub ka parimad lahendused.
Kogukonna turvalisuse eest ei vastuta ainuüksi kohalik omavalitsus, politsei ega muud ametiasutused, vaid see on kõigi koostöö panus ja vili. Külades ja valdade erinevates kantides on toimunud kolme aasta jooksul üle 30 arutelu. 2018. aasta oktoobris-novembris päädis see kohalikes omavalitsustes toimunud otsustajate ja ametnike ümarlaudadega turvalisuse teemadel, mis on palju laiem, kui ainult kuritegevuse ennetamine, millega politseid eeskätt seostatakse.
Arutelud toimuvad avatud ruumi meetodil, mida professionaalselt juhivad politseijaoskonna töötajad ise. Nii politseijuht kui piirkonnapolitseinikud ja piirkonnavanemad valdavad avatud ruumi metoodikat perfektselt, kokkusaamised on alati kaasahaaravad, inimesed avanevad ja avaldavad julgelt oma arvamust. Kolme aasta jooksul on saanud väärtuslikku sisendit nii kohalikud omavalitsused kui ametkonnad, et olukorda parendada. Tihti on kohalikud lihtsamad probleemid inimesed ise ära lahendanud. Rapla maakonna terviseprofiili tegevuskava ja maakonna arengustrateegia saab nendest tulemustest samuti vajalikku sisendit.
Rapla politseijaoskonna töötajad on sõbralikud ja kogukonna arengule kaasa aitavad, mitte karistavad ja kurjustavad ametnikud. Tänu sellisele koostööle on usaldus politsei vastu tõusnud ning turvalisuse tunne kindlasti Raplamaal suurenenud.
Nominent: Helgi Randla – Kehtna valla kauaaegne kultuuritöötaja, Eidapere kandi tervise edendaja


Raplamaa tervisedendaja 2017 on Valdo Jänes

Valdo Jänes on tegutsenud kogu oma teadliku elu Raplamail liiklusohutuse valdkonnas alustades Autobaasi aegadest 80.ndatel. 90ndate esimesel poolel  töötas ta  Riikliku Liiklusohutusameti Rapla maakonna peainspektorina, seejärel jätkus tema töö Rapla Teedevalituses liiklusohutuse sektori juhatajana  ja  Rapla Teedevalitsuse liiklusohutuse spetsialistina. 2005. aastast  töötas ta Põhja Regionaalse Maanteeameti liikluskorralduse ja ohutuse osakonna peaspetsialistina ning 2009. aastast on tema põhiliseks valdkonnaks liikluskorraldus.
Valdot on alati huvitanud liiklusõnnetuste olemus, ta on analüüsinud nende põhjusi lisaks ametlikule infole ka kõrvaltegurite seisuskohast – näiteks aastaaegadest, ilmastikust, kuufaasidest, nädalapäevadest ja kellaaegadest lähtuvalt. Ta on olnud asendamatu statistika analüüsija maakonna terviseprofiilide koostamisel aastast 2005.
Rapla maakonna traumanõukogu liige on Valdo Jänes olnud selle loomisest peale – aastast 1998. Erinevad jalgratta koolitused ulatuvad oma algusaastatelt samuti 90.ndatesse (Kaks ratast, üks elu, Vigurvänt jt). Valdo on ka ohutusprojekti „Kaitse end ja aita teist“  Raplamaale tooja.  Ta on aastaid koolitanud lapsi ohutult liiklema, viinud läbi programme lasteasutustes, tema konsulteerimisel on loodud maakonda koolieelikute interaktiivne etendus „Õpin tänaval liiklema“, mis  toimib aastast 2001.Ta on senimaani Maanteeameti liiklusohutus-käepikendus Raplas, kuigi tööülesanded on tal  liikluskorralduse alal.
Valdo peab väga lugu spordist ja tervislikest eluviisidest. 2004. aastal sai alguse projekt „Rattaga Raplamaal“, mis koondab rattamatkahuvilisi ning kellega koos on välja töötatud paarkümmend matkamarsruuti Raplamaal.
Ei ole vist Raplamaal ühtegi inimest, kes ei teaks, kes on Valdo Jänes! Valdo rahulik hääl ütleb iga kohtumise lõpus: ohutut liiklemist! Ja iga tema kirja lõpus seisab signatuurina – ohutut liiklemist! Ta ise on äärmiselt eeskujulik liikleja nii jalakäija kui autojuhina.
 
2017 nominendid:
Aivo Sildvee – Kaiu Vallavalitsuse spordi- ja tervisedenduse spetsialist
Tiina Mägi – Raplamaa Haigla arst
Inna Laanmets – Kohila Vallavaltisuse arendusnõunik
Milvi Kangur – eakate tervise edendaja

Raplamaa tervisedendaja 2016 on dr Helle Merisalu

Doktor Helle Merisalu töötab lastearstina Raplamaa haiglas alates 1971.aasta septembrist; seega on ta olnud Rapla lastearst juba 45 aastat !
Doktor Merisalu alustas jaoskonna pediaatria ja alates 1979.aastast oli väga pikka aega haigla lasteosakonna juhataja.
Helle Merisalu on ravinud ja aidanud tervistuda väga-väga paljudel lastel, samaaegselt olnud toeks ja nõustajaks lastevanematele; ning konsultant-lastearstiks haigla kolleegidele.
Oma pika ja väärika töökarjääri jooksul on Helle Merisalu seisnud laste tervise ja heaolu eest. Terved põlvkonnad Raplamaal on sirgunud hea lastearsti näpunäidete kohaselt. Laste hea tervise ja arengu nimel on Helle alati koostöövalmis võrgustiku partneritega. Helle Merisalu on silmapaistev tervislike eluviiside propageerija näidates isiklikku eeskuju.
Helle Merisalu on oma tööd lastearstina teinud pühendunult ja südamega, kaasates kolleege arstide, õdede ja abipersonali hulgast. Ta on jäänud austavaks kõigi suhtes ja otsinud lahendusi ka kõige keerulisemates oludes.

helle-merisalu

2016 nominendid:
Stella Kuusemets, ratsutamistreener
Anne Kersna, toitlustuse edendaja
Meelika Ebrok, füsioterapeut
Viivi Helene Kesküla, apteeker
Reet Tiisaar, kehalise kasvatuse ja inimeseõpetuse õpetaja

Raplamaa tervisedendaja 2015 on Õie Kopli-Mäekivi

Õie Kopli on olnud Raplamaal päästevaldkonna ennetustöötaja ligi 8 aastat. Õiet võib julgelt pidada päästealase ennetustöövõrgustiku loojaks Raplamaal, ta jõudis  enda ümber moodustada nii kutselistest kui ka vabatahtlikest päästjatest suurepärase ennetusmeelse koostöövõrgustiku ning ühiste pingutuste tulemusel on suudetud aastate jooksul alustada ja läbi viia mitmeid tänaseks üle-Eestilisi projekte. „Kaitse end ja aita teist“ (KEAT) projekt ja maakondlik ohutuspäev on kõige suurejoonelisemad  näited sellest, mida ta on aastaid ise vedanud ning aidanud kaasa oma ideedega nende paremaks muutmisel.

KEAT ohutusprojekt, mis seisneb kõikides koolides koolituste läbiviimisega ning mis päädib igal suvel ohutuslaagriga 120-le lapsele, on Eestis olnud üks edumeelsemaid. Raplamaa KEAT laagrid olid aastaid 4-päevased (alates 2014 on laagrid lühenenud). Mujal maakondades on laagrid olnud 1-2 päevased.

Maakondlikud ohutuspäevad on toimunud Raplas, Kohilas ja Kehtnas. Eakate ohutuspäevade läbiviija on ta samuti olnud aastaid (Kehtnas, Raplas, Järvakandis, Märjamaal). Eakatele mõtles Õie välja näitemängu, mida on esitatud eakate ohutuspäevadel ja need on olnud nii menukad, et politsei ja pääste „näitetrupp“ on käinud seda etendamas üle Eesti. Õie on kirjutanud selle aja jooksul kaks näidendistsenaariumit.

Lisaks on Õie olnud aastaid Päästeala noortelaagri meeskonna liige erinevates rollides.

Õie lõpetas 2015. aasta kevadel töösuhted päästevaldkonnaga ning on nüüd uues ametis – Politsei- ja Piirivalveametis noorsoopolitseinikuna.

Õie on töötaja ning kolleeg, kellel jätkub alati häid mõtteid ja uusi ideid ning leiab alati võimaluse kuidas olukord lahendada nii, et asjad saaksid tehtud. Õie on kolleegide sõnul särav ja rõõmsameelne ning ääretult suure töövõimega.

Õie on aastast 2008 olnud Rapla maakonna traumanõukogu aktiivne liige.

Õie Edendajad 2015

Raplamaa tervisedendaja 2014 on Riina Meidla

Raplamaa tervisedendaja 2013 on Pilvi Pregel

Raplamaa tervisedendaja 2012 on Krista Pinka

Raplamaa tervisedendaja 2011 on Aili Laasner