RAPLAMAA SOTSIAALTÖÖTAJA

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2017 on Tiit Timmermann

1975. aastal lõpetas Tiit Timmermann Tallinna Polütehnilise Instituudi raadioinsenerina ja töötas oma alal 1992. aastani, kuni Pahklasse tulekuni. Tiit tegi oma elus tõsise pöörde ja tuli koos esimeste klientidega Pahkla Camphilli Külla. Kõik olid algajad oma uutes rollides. Tiit sattus enda jaoks väga tundmatule alale. TPI haridus ja eelnev töökogemus aitasid aga kohaneda – ehitusküsimused, varustamine, asjaajamine, suhtlemine ametiasutustega jne – see oli Tiidu  tööks.
1999. aastal kutsuti Tiit Sotsiaalministeeriumi poolt sotsiaalhoolekandeasutuste juhtide kursustele. Samal ajal Sotsiaalministeerium korrastas sotsiaalhoolekande asutuste tööd ja Pahkla eeskujul tekkis uus  teenus erivajadustega täiskasvanutele – kogukonnas elamise teenus. Sellest ajast on külale makstud regulaarselt teenuse osutamise eest nn pearaha. Kuna küla  üks eesmärke oli luua erivajadustega täiskasvanutele võimalikult täisväärtuslik elu, siis peale heade elamistingimuste oli vaja luua tingimused kõigile võimetekohaseks tööks. Ehitati töökojad ja farmihooned.  Võimetekohane töö ja kultuurielu panid need  inimesed särama. Tiidu tööks oli kõigeks selleks tingimuste loomine. Projektid, ehitamine, muidugi omaette suur töö oli vahendite leidmine kõigeks. Selleks suhtles ta erinevate fondidega Saksamaal, Hollandis, Norras, Austrias, Rootsis jne.  Külas on praegu töötajaid 12 ja erivajadusega täiskasvanuid 20. Igal aastal on tööl ka  mitu noort vabatahtlikku välismaalt.  Tiit  osaleb  Põhjamaade Campilli Külade Fondi töös, majade renoveerimiseks on Tiit kirjutanud projekte EAS-i. 2009. aastal õnnestus tal saada Kohila Vallavalitsuse abiga põllumaad farmi kasutusse.
Küla on 25 aasta jooksul väga palju külastatud, siin on  paljud õppimas käinud.  Maarja küla nõukogu käis enne oma küla alustamist siin nõu küsimas.

 
2017 nominendid:
Janne Liidik – Ridiradiralla OÜ, puuetega lastele tugiisikuteenuse pakkuja, lapsehoiuteenuse pakkuja
Maiu Kalmus – Raikküla valla sotsiaalnõunik
Kaja Heinsaar – Kaiu Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist
Merilin Niilop – Katikodu juhataja
Tiina Michelson – Rapla Hooldekeskuse avalhooldustöötaja
Mariann Saar – Hageri hooldekodu hooldusjuht ja meditsiiniõde

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2016 on Ruti Heinpõld

Ruti Heinpõld on pikaaegne ohvriabitöötaja. Tema igapäevatöö on tihti seotud juhtumitega, milles keegi on kannatanud vaimse või füüsilise vägivalla all. Lastekaitse valdkonnas on Ruti asendamatu võrgustiku liige. Kui politsei saab info väärkoheldud lapsest või probleemsest perest, siis on just Ruti see, kellega koostöös alustatakse asjaga tegelemist. Sama oluline on tema osalemine juhtumites, kus nõustamist vajab probleemne laps. Mõlemal juhul on Ruti alati abiks, kas ülekuulamise juures spetsialistina, lapse pere nõustajana või lihtsalt inimesena, kes oskab ära kuulata. Ruti on ära kuulanud ja nõustanud ka neid lapsi, kes seadusega nii pahuksisse sattunud, et neid on vaja olnud arestimajas kinni pidada. Ta süveneb igasse loosse ning teab, et lapse heaolu jaoks peab abi saama terve pere.
Politseitöös on vaja ka surmateateid edastada. See on emotsionaalselt raske ja kõik ei saagi sellega ilma nõustamata hakkama. Rapla politseijaoskonnal on heameel, et ka siin aitab Ruti, kas nõustamisega või ka politseinikega lähedaste juurde kaasa minnes.
Ruti töötegemist iseloomustavad hästi sõnad pühendumus ja hoolivus. Ta teeb rohkem, kui temalt nõutakse. Alates 2016 aasta kevadest osaleb Ruti aktiivselt kohtinguvägivalda puudutavas projektis ja peab koos noorsoopolitseinikega gümnaasiumi lõpuklassides loenguid.
ruti-heinpold
Nominendid 2016:
Väino Maasalu, Kohila valla sotsiaalnõunik
Mati Michelis, Eidapere õpilaskodu looja
Urmas Tulvik, Raikküla valla vabatahtlik, usaldusisik
Aive Sildoja, Vigala valla avahoodlustöötaja
Katrin Liiva, Märjamaa valla tugiisik
Katrin Aasamaa, Märjamaa vallavalitsuse sotsiaaltöö spetsisalist
Jane Shelejev, Piilupardi mängutoa juht, perepoliitika eeskõneleja

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2015 on Tõnis Vaik.

Esitaja: Rapla Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Tõnis Vaik on töötanud Käru Vallavalitsuses sotsiaalnõunikuna ning Rapla Maavalitsuses haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitjana sotsiaalhoolekande alal.

Maavalitsuses oli Tõnise esimene suurem ettevõtmine regulaarsete sotsiaaltöötajate nõupäevade korraldamine, mille kasulikkust hindasid kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad kõrgelt.  Väga hinnatav on 2013. aastal koos Pille Preyga alustatud kovisiooni koolitus valdade sotsiaaltöötajatele.

Tõnise lemmikteema oli juhtumikorraldus.  Ta osales alaealiste komisjoni ja tervisenõukogu töös ning terviseprofiili kokkupanemises ning sotsiaalvaldkonna arengukava koostamises. Oli alati nõus osalema erinevates töögruppides, mis valdkonna arengule kasuks tulid.

Tõnis asus tegelema ka lapsendamise teemaga ning tema juhtimisel alustati plaanipärast omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste järelevalvet. Temalt küsisid sageli nõu ka teiste maavalitsuste spetsialistid.

Koostöö ja võrgustik olid ja on Tõnise jaoks olulised märksõnad. Tõnis on hea suhtleja, kohusetundlik ja abivalmis. Ta võtab endale meelsasti ürituste korraldaja ning läbiviija rolli.

Tõnis tegi maakonna sotsiaaltööd  südamega ja muretses valdkonna arengu pärast. Maakonna tasandil endast 100% realiseerinuna on loogiline jätkata tööd Sotsiaalministeeriumis, kus kümne aasta jooksul maakonnas omandatud kogemused kindlasti kasuks tulevad.

sotsiaaltöötajad 2015

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2014 on Maie Sepper.

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2013 on Sirve Salu.

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2012 on Sirje Praks.

Raplamaa sotsiaaltöötaja 2011 on Inna Tamm.