RAPLAMAA NOORSOOTÖÖTAJA

Raplamaa noorsootöötaja 2017 on Kaie Nurmsalu
Esitaja: Rapla politseijaoskond
Kaie Nurmsalu on staažikas ja kogemustega uurija (Rapla politseijaoskonnas 16 a), kelle igapäevane töö on alaealiste poolt- ja nende vastu toime pandud kuritegude menetlemine. See on emotsionaalselt raske töö, sest tegeleda tuleb vägivallaprobleemidega – laste omavaheline vägivald, vanemate poolne vägivald ja seksuaalkuriteod.
Kaie tehtava töö edu võti seisneb selles, et ta näeb probleemis tervikut, mitte ei vaata ainult enda osa. Näiteks lähisuhtevägivalla juhtumite puhul ei piirdu Kaie üksnes asja menetlemisega. Süvenedes iga perekonna, sealhulgas lapse, loosse, näeb ja kaasab ta vajadusel kogu võrgustiku, lastekaitse-, sotsiaaltöötajad, ohvriabi, kohaliku omavalitsuse, arstid või teised antud asjas olulised spetsialistid. Eesmärk on lapse heaolu.
Noored õiguserikkujad teavad, et Kaiel jagub empaatiat ka siis, kui nad midagi halvasti on teinud. Kaie ei räägi noorte karistamisest, vaid abistamisest.
Kaie erilisus seisneb selles, et ta on väga tubli töötaja ja väga tubli toetaja-nõuandja tema koostööpartneritele. Tema toetusel on Raplamaal jätkuvalt algatatud mitmeid protsesse, mille tulemusena on vägivalda ja ükskõiksust kogenud lapsed leidnud endale uue elu, hoolimise ja armastuse.

2017 nominendid:
Katrin Ilau, Prillimäe noorte- ja teabetoa noorsootöötaja
Merike Rego, Järvakandi ANK noorsootöötaja

Raplamaa noorsootöötaja 2016 on Karin Ratas

Aastatel 2004-2012 töötas Karin Rapla Maavalitsuses noorsootöö peaspetsialistina. Tema eestvedamisel koondusid ühtseteks võrgustikeks maakonna noorsootöötajad ja koolide huvijuhid, loodi maakondlik noortekogu. Karin oli noorsootöötajate, huvikoolide õpetajate ja huviringide juhendajate maakondliku tunnustuskonkursi „Ma ise ilutegija…“ eestvedaja. Noorsootöötajana kuulus ta erinevatesse üleriigilistesse gruppidesse ja maavalitsuste noorsootöötajate tuumikusse. Karin on juhtinud suuri Euroopa Liidu projekte, mis on olnud suunatud erinoorsootöö tugiteenuste pakkumiseks ja arendamiseks Märjamaa ja Kehtna vallas ning kogukondliku ennetustegevuse ja võrgustikutöö edendamisele töös riskinoortega Rapla maakonnas. Tema oli ka selle projekti eestvedaja, mille tulemusena rajati toonase Raplamaa Info- ja Nõustamiskeskuse ruumid ning sisustati need vajaliku mööbliga.
karin
2016.a. nominendid:
Leho Rohtla, Kaitseliidu noorkotkaste instruktor, riskilastega tegeleja Rapla vallas
Kaja Heinsar, Kaiu kodutütarde ja noorkotkaste juht
KristelKaasiku, Kaiu kodutütarde ja noorkotkaste juht
Liis Pärn, kodutütarde noorteinstruktor
Nele Pernits, Naiskodukaitse aktivist
Eli Sukles, kauaaegne noorsootöötaja
Madis Pärn, Alu Spordimaja juht, noortetoa juht
Vallo Unga, Kaitseliidus noortega tegeleja, vabatahtlik
Kirsti Mau, Märjamaa vallavalitsuse lastelaagrite korraldaja

Raplamaa noorsootöötaja 2015 on Veronika Paletzky.

Veronika on Kohila Avatud Noortekeskuse juhataja. Varasemalt on töötanud ka Hageri rahvamajas noorsootöötajana. Kohila Avatud Noortekeskuse juhatajana on ta töötanud küll lühikest aega, kuid selle ajaga on ta suutnud noorsootöö vallas viia uuele tasemele.

Tegemistesse on varasemast kaasatud rohkem valla noori. Tähelepanu ei ole ainult valla keskuses, vaid teave ja kaasatus on paremini jõudnud ka valla äärealadele.  Noortega tegelemise juures on tulemustele keskendumise asemel olulisem protsess ise. Noortekeskuses on loodud positiivne keskkond.

Suurenenud on ka huvitegevuste arv noortekeskuses. Positiivne on vajaduspõhine lähenemine. Noortele on võimalik teha ettepanekuid huviringide osas ja neid võetakse ka alati arvesse. Sama kehtib ka ruumide sisustamisel ja ümberehitamisel. Kohila noortekeskuse ruumid ja tegevuste sisu on pidevas uuenemises.

Ta on loonud noortele võimaluse osaleda põnevatel üritustel. Noored on tegemistesse igati kaasatud –  nad on osalejad, aga ka korraldajad või esinejad. Viimase aasta jooksul on kasvanud ka noortekeskuse ürituste arv.

Eriti väärtuslikuks pean ma tema head omadust kasvatada sallivust noorte vahel. Noortekeskuses käib palju erinevaid rahvusi. Igapäevaselt räägitakse seal vähemalt kolmes keeles. Noortekeskuses töötab ka kaks rahvusvahelist vabatahtlikku. Mul on hea meel, et noortekeskus muutub oma tegemistes üha rahvusvahelisemaks. Kuna maailm on noortele avatud, siis on hea, kui nad maailma kirevusega juba varakult harjuvad. Tean, et rahvusvahelisi projekte ei ole lihtne läbi viia, aga mul on hea meel, et Veronika on selle vaenva ensele võtnud.

Veronika teeb oma tööd südamega jälgimata kella, millal lõppeb tööaeg. Ta on alati noorte jaoks olemas. Ta on usaldusväärne, särav, inspireeriv ja motiveeriv.

Ta ei ole mitte ainult hea noorsootöötaja, vaid ka suurepärane kolleeg. Ta on võimeks paljudel aladel ja väga hea südamega. Pingelise töö juures on  oluline teada, et tema peale saab alati kindel olla – ta on olemas ja valmis tegutsema, ükskõik, kas parajasti on öö või päev.

Veronika noorsootöötajad 2015