PROJEKTID

2016

Rahvastiku Tervise Arengukava maakondliku terviseprojekti maksumus oli 2016. aastal 24 000 €.
Tegevuskava
oli selline: rapla-maavalitsuse-2016-a-aruanne-23-12-2016-a-tegevuskava
Aruande leiad siit: rapla-maavalitsuse-2016-a-aruanne-23-12-2016-a

tai_logo
Raplamaa Omavalitsuste Arengufond
toetas 2016. aastal tervisedendust järgmiselt:
– Inimeseõpetuse ainesektsiooni tegevused summas 800 €.
– Terviste edendavate lasteasutuste suvekooli  Padisel summas 1200 €.
– Huvijuhtide supervisioon ja ainesektsiooni loomine summas 500 €.
– Raplamaa 19. tervisedenduse konverents 658 €.
af-logo
Raplamaa Partnerluskogu toetas Raplamaa 19. tervisedenduse konverentsi summa 1000 €.
rapla-leader-logo

Eesti Haigekassa toetas Raplamaa Kaitse end ja aita teist (KEAT) laagrit 3000 € ulatuses.
hk_est

Mitmeid tegevusi toetas Siseministeerium programmi Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine toetatava tegevuse 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks raames (maakonna turvalisuse nõukogu tegevuskava):
– KOV tervisenõukogude koolitus
– Raplamaa 19. tervisedenduse konverents
– lasteaiadirektorite ja sotsiaaltöötajate ning traumanõukogu koolitus
esf-turva

Interaktiivne etendus “Õpin tänaval liiklema”
Rahastajad: Maanteeamet, Rapla maakonna tervisedenduslik projekt 2016, lasteaedade omaosalus 15 €.

Untitled-2
Toimus 10 etendust, millest said osa 200 koolieelikut.

pilt1 pilt2 pilt3 pilt4 pilt5