KOOLITUSED

KOV tervisenõukogude suvekool 30.-31.08.2022.a. Adila Puhkekülas.

Ülle Laasneri ettekanne KOVdele.
Terve ja turvaline Raplamaa- 2022 KOV suvekool

Harjutuslehed – MIKS?
Liikumisaasta ajurünnak 31.08.2022.a

.

 

 

—————————————————————————————————————————

Väsimuse kampaania koolitused:

Õpilasesinduste koolitus toimub  7. märtsil 2017.a. Rapla Kultuurikeskuse II korruse kammersaalis kell 14 – 17.
Igast koolist oodatakse koolitusele 3-4 õpilasesinduse liiget. Koolitajad Adreanne Kallas ja Urve Uusberg. Täpse info leid siit:
Õpilasesinduste koolitus 07.03.

Õpetajakoolitus toimub 9. märtsil 2017  Rapla Riigimaja II korruse saalis kell 13-15.
Koolituse sihtrühm: 1-2 õpetajat koolist, kes viivad saadud teadmised kooli ja jagavad seda kolleegidega.
Koolitaja Merike Sisask, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut, Tallinna Ülikooli professor.
Täpsem info ja registreerimise leiad siit: Õpetajate koolitus 09.03.

————————————————————————————

Avahooldustöötajate koolitus 09.12.2016.a. Rapla Riigimaja II korruse saalis

Päevakava leiad siit:avahooldustootajate-koolituse-paevakava-09-12

—————————————————————————————

Tugispetsialistide koolitus 12.12.2016.a. Rapla Riigimaja II korruse saalis

Päevakava leiad siit:kutse-tugispetsialistide-seminarile-12-12-2016

————————————————————————————

Sotsiaaltöötajate turvalisuse koolitus 20.12.2016.a. Lokuta Puhkekeskuses

Ajakava leiad siit:sotsiaaltootajate-koolitus-20-12-2016

————————————————————————————–

Kooli- ja lasteaiadirektorite turvalisusekoolitus 01.12.2016.a. Raplamaa Kaasaegse Kunsti Keskuses

Päevakava leiad siit: paevakava-01-12-2016

———————————————————————————–

Koolitus Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus (1.-5. klass)

Koolituse eesmärk on anda õpetajatele vajalikud eelteadmised, kuidas arendada õpilaste eluoskuseid ning viia läbi ennetustööd õppekava raames.
Maht: 7 akadeemilist tundi

Sihtrühm: klassiõpetajad, inimeseõpetuse õpetajad, tugispetsialistid.
Osalejate arv koolitusgrupis: kuni 24

Materjalid: igale osalejale paberkandjal ”Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”. Lisaks on võimalik koolitusel saada õpetajaraamat sotsiaalsete oskuste õpetamiseks püsiva õpiraskusega lastele (raamat vastab lihtsustatud õppe 1.-5.klassi õppekavale).

 Koolituse aeg ja koht: 03.11.2016 Rapla, Rapla Maavalitsus, Tallinna mnt 14.

Registreerida saab http://udesuux.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php/987459/lang-et

09.45-10.00           Kogunemine
10.00-11.45           Tutvumine, sissejuhatus teemasse ja õpetajaraamatu tutvustus. Ülevaade noorte uimastitarvitamise hetkeolukorrast, normatiivsete ootuste olulisus. Efektiivsete koolipõhiste uimastiennetusprogrammide põhimõtted. Õpetajaraamatu kontseptuaalsed alused.
11.45-12.30            Lõuna
12.30-14.15            Otsuste langetamise metoodika. Ülevaade enamlevinud uimastitest ja uimastiseotuse astmed. Enesejuhtimise metoodika.
14.15-14.30            Paus
14.30-16.15            Otsuste langetamise metoodika. Suhtlemisoskuste arendamise metoodika. Kokkuvõte koolitusest, koduse ülesande ja  jätkutoe tutvustus. Tagasiside.
——————————————————————————————

Toitumise ja liikumise õpetajaraamatu (I-III kooliaste) koolitus

Toitumine ja liikumine on niivõrd elulised ja valdkonnaülesed teemad, et nendega puutuvad oma õppeainet andes kokku väga erinevate ainete õpetajad. Tervise Arengu Instituudi poolt välja antud õpetajaraamat  on kaasaegne abiline õpetajatele toitumise ja kehalise aktiivsuse teemade sidusal käsitlemisel alg-ja põhikoolis. Õpetajaraamat keskendub köitvatele aktiivtöödele, mida omakorda toetab tõenduspõhine teooria.

Infopäeva sihtrühm: ootame koolidest osalema I-III kooliastmes tunde andvaid erinevate ainete õpetajaid ehk õpetajate meeskondi ergutamaks õpetajate omavahelist koostööd ja õppeainete lõimimist. Oodatud on  klassiõpetajad, loodusõpetuse, bioloogia, matemaatika, eesti keele, käsitöö ja kodunduse ning inimeseõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetajad, aga ka kõik teiste ainete õpetajad.

Koolituse toimumiskoht: Rapla Täiskasvanute Gümnaasium, Lasteaia 5, Rapla 79513, Rapla Maakond

Aeg: 26.10.2016.a. algusega kell 10.00-14.50

Koolituse korraldaja: Tervise Arengu Instituut

Koolitaja: Marelle Grünthal-Drell

Infopäeva eesmärk: Toetada õpetajaraamatu rakendamist erinevates ainetundides ning soodustada erinevate aineõpetajate omavahelist koostööd ja integratsiooni toitumise ja liikumise teemal.

Koolituse tulemusena on koolitusel osalenud õpetajad:
-tutvunud õpetajaraamatu kontseptsiooni ja ülesehitusega
-läbi teinud nii toitumise kui liikumise aktiivtöid
-oskavad kavandada õpetajaraamatu kasutamist erinevates ainetundides
-oskavad planeerida koostööd teiste aineõpetajatega (sh ühisprojektid ja uurimistööd)

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi.

Koolituspäeva sisu:

  • Sissejuhatus ja raamatu tutvustus
  • Õpetajaraamatu praktiline kasutamine
  • Oma töö planeerimine

Õpetajaraamatuga saab lähemalt tutvuda Terviseinfo veebilehel:

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/144524026392_toitumine_ja_liikumine.pdf

Koolitusel osalemine ja koolitusmaterjalid on osalejate jaoks tasuta.

Osalejatele väljastatakse soovi korral osalustõend koolitusel osalemise kohta.

Lisainfo:

Liisa Maistrov
Koolitusspetsialist
Tervise Arengu Instituut
Liisa.Maistrov@tai.ee
6593923

Registreerumine: http://udesuux.havike.eenet.ee/limesurvey/index.php/136789/lang-et

Päevakava: paevakava_rapla_26-10-2016

Registreerumise viimane tähtaeg: 21.10. 2016. a

Rapla maakonna meistrivõistlused sulgpallis 2017

2017.a. MV juhend Rapla

Paarismängude ajakava 11.03.2017

Segapaarismängude ajakava 11.03.2017

Tulemused 2017 paarismängud